Stanislav Illéš

Valetudo

Uzdravenie. Sme chorí?

31.3.2006 o 7:00 | Karma článku: 5,63 | Prečítané:  2086x | Diskusia: 10 príspevkov
Stanislav Illéš

Lux

Svetlo. Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. (Jn 3,17)

30.3.2006 o 7:00 | Karma článku: 6,43 | Prečítané:  1802x | Diskusia: 16 príspevkov
Stanislav Illéš

Patientia

Trpezlivosť. Buďte trpezliví až do Pánovho príchodu. (Jak 5,7)

29.3.2006 o 7:00 | Karma článku: 5,19 | Prečítané:  1394x | Diskusia: 1 príspevok
Stanislav Illéš

Supplicium

Skrúšená modlitba.

28.3.2006 o 7:00 | Karma článku: 5,89 | Prečítané:  1489x | Diskusia: 1 príspevok
Stanislav Illéš

Quod est primum omnium mandatum?

Ktoré je prvé prikázanie zo všetkých?

24.3.2006 o 7:00 | Karma článku: 6,31 | Prečítané:  1384x | Diskusia: 4 príspevky
Stanislav Illéš

Sinceritas

Úprimnosť. V prvom rade k sebe samému.

23.3.2006 o 7:00 | Karma článku: 5,45 | Prečítané:  1320x | Diskusia: 0 príspevkov
Stanislav Illéš

Percipere

Porozumieť. Pre druhých nestačí mať len vidiace oči a počúvajúce uši. Je potrebné otvorené srdce.

22.3.2006 o 7:00 | Karma článku: 5,50 | Prečítané:  1324x | Diskusia: 6 príspevkov
Stanislav Illéš

Remissio

Odpustenie. Koľkokrát? Naozaj vždy?

21.3.2006 o 7:00 | Karma článku: 5,72 | Prečítané:  1437x | Diskusia: 2 príspevky
Stanislav Illéš

Oboedientia et verecundia

Poslušnosť a pokora... Poslušnosť z lásky alebo láska z poslušnosti?

20.3.2006 o 7:00 | Karma článku: 5,61 | Prečítané:  1329x | Diskusia: 2 príspevky
Stanislav Illéš

Mors

Smrť... Dôvodom smrti Ježiša Krista boli hriechy ľudí.

17.3.2006 o 7:00 | Karma článku: 6,51 | Prečítané:  1613x | Diskusia: 32 príspevkov
Stanislav Illéš

Non potestis Deo servire et mammonae

Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone... (Mt 6,24) Aký zmysel môže mať náš život, ak nás nevedie k Bohu?

16.3.2006 o 7:00 | Karma článku: 5,39 | Prečítané:  1569x | Diskusia: 3 príspevky
Stanislav Illéš

Beneficium...

(Priateľská) služba... Slúžim druhým a mojím motívom je viera v Ježiša.

15.3.2006 o 7:00 | Karma článku: 6,08 | Prečítané:  1338x | Diskusia: 2 príspevky
Stanislav Illéš

Dicite benefacere

Učte sa robiť dobro... Ako a od koho sa to naučiť?

14.3.2006 o 7:00 | Karma článku: 6,15 | Prečítané:  1317x | Diskusia: 3 príspevky
Stanislav Illéš

Nolite obdurare corda vestra

Nezatvrdzujte svoje srdcia... Ž 95,8 Nakoľko citlivé je naše svedomie? Dokážeme sa oň starať alebo je nám ľahostajný jeho hlas?

13.3.2006 o 7:00 | Karma článku: 7,02 | Prečítané:  1324x | Diskusia: 0 príspevkov
Stanislav Illéš

Anima, quae peccaverit, ipsa morietur

Ten zomrie, kto zhreší... (Ez 18,20) Boh chce, aby sa hriešnik odvrátil od svojej cesty a žil. (Ez 18,23)

10.3.2006 o 7:00 | Karma článku: 5,85 | Prečítané:  1298x | Diskusia: 24 príspevkov
Stanislav Illéš

Petite, et dabitur vobis

Proste a dostanete... Prosíme, lebo potrebujeme?!

9.3.2006 o 7:00 | Karma článku: 5,56 | Prečítané:  1240x | Diskusia: 2 príspevky
Stanislav Illéš

Cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies

Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým. A čo keď je naše srdce špinavé?

8.3.2006 o 7:00 | Karma článku: 7,58 | Prečítané:  1320x | Diskusia: 4 príspevky
Stanislav Illéš

Angelus est

Je to anjel... Poznáte svojho anjela strážcu?

7.3.2006 o 7:00 | Karma článku: 7,27 | Prečítané:  1527x | Diskusia: 33 príspevkov
Stanislav Illéš

Non serviam...

Nebudem slúžiť... Diabol jestvuje a pôsobí v ľuďoch i v spoločnosti. Jeho pôsobenie je možno tajomné, ale skutočné a účinné. Diablova moc je však obmedzená!

6.3.2006 o 7:00 | Karma článku: 5,96 | Prečítané:  1669x | Diskusia: 56 príspevkov
Stanislav Illéš

In laetitia...

V radosti. S radosťou. Pôst nie je smutné obdobie.

3.3.2006 o 7:00 | Karma článku: 5,39 | Prečítané:  1423x | Diskusia: 11 príspevkov

Nasledujúce


Už ste čítali?